Stairway to heaven

Horst Youthcentre

Het koetshuis van het neo-classistische kasteel Horst wordt gerenoveerd tot jeugdverblijfcentrum. De noodzakelijke circulatie en sanitaire voorzieningen zijn gebundeld in een nieuw balkvolume achter het monumentale koetshuis. De sobere uitbreiding in beton heeft een eigen, hedendaags karakter, maar staat in de schaduw van het monument. Het markeert de duidelijke ingang die het publieke gebouw mankeert.

Locatie: Schoten
Timing: 2011
Status: Ontwerpvoorstel