Coat of many colors

Sint Stanislas college, Berchem - Wilrijk

De school vormt een spanningsveld tussen een plek van bescherming voor het kind en een plek voor zelfontplooiing en ontdekking. Onze ambitie is een school te ontwerpen die een boeiende en respectvolle relatie aangaat met de omgeving. Het concept van het gebouw met de centrale speelplaats is erop gericht om de mogelijke geluidshinder van spelende kinderen naar de omliggende woningen zoveel mogelijk te beperken via de afscherming door de eigen klaslokalen. Bij de inplanting van de nieuwe volumes kiezen we voor een opdeling naar functie. De verschillende bouwvolumes (administratie, lagere klassen, kleuter klassen, sport afdeling) definiëren een verscheidenheid aan buitenruimtes, die op deze manier elk hun eigen identiteit krijgen en ook onderling met elkaar verbonden zijn. Het integreren van belevingselementen zoals natuur, planten, dieren, sport en spelaanleiding op de verschillende speelplaatsen dragen bij tot een verhoogd welbevinden van het kind en bied een huiselijke sfeer en beleving op school. Wedstrijdontwerp voor het Sint Stanislas college te Mortsel in samenwerking met Groep III.